Uw partner in groene energieprojecten en gebiedsontwikkeling

Warmco2 WAS-SP7

WarmCO2

WarmCO2 is een project dat vanaf 2008 ontwikkeld is tot energiemaatschappij waarbij restwarmte en CO2 afkomstig van kunstmestproducent Yara Sluiskil geleverd wordt aan de glastuinbouwers die zich binnen Glastuinbouw Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) vestigen. Voor deze levering diende een geheel eigen distributienetwerk (waarde 80 miljoen euro) ontworpen en gebouwd te worden.

btn-read-more

sloewarmte

Sloewarmte

Sloewarmte is het project dat ontwikkeld is in het Sloegebied (Vlissingen-Oost) voor het hergebruik van restwarmte tussen olieraffinaderij Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA. Uit onderzoek bleek dat olieraffinaderij Zeeland Refinery zeer bruikbare energie beschikbaar heeft in de vorm van restwarmte.btn-read-more

verhulst

Verhulst

De plannen voor de verbreding van de N62 (Tractaatweg) stonden aan de basis voor dit project. Het ruimtelijke beleid en de aanpassing van deze weg belemmerden Loon- en grondverzetbedrijf Verhulst in de ontwikkelingsmogelijkheden op de huidige locatie. De ambitie van de ondernemer en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling botsten.


btn-read-more

Uw partner in groene energieprojecten
en gebiedsontwikkeling

 

ProRealis is een onafhankelijk en breed georiënteerd projectmanagementbureau voor groene energieprojecten en gebiedsontwikkeling. De kwaliteit van ProRealis ligt in de combinatie van gedegen vakinhoudelijke kennis, ervaring en projectmanagement met een pragmatische aanpak. Wij ondersteunen en adviseren marktpartijen en overheden bij complexe opgaven en helpen opdrachtgevers hun ambities op een grensverleggende wijze te realiseren.

ProRealis geeft sturing en richting aan projecten. Denk daarbij aan opdrachten op het terrein van (ondergrondse)infrastructuur, water- en omgevingsmanagement. Ook ondersteunen wij opdrachtgevers bij de ontwikkeling van de projectorganisatie en de uitvoering het operationeel management.

Interesse? Neem dan contact op met ProRealis; wij komen graag langs om aan te tonen hoe projecten sneller uitgevoerd
kunnen worden gericht op kostenbesparing!