Groene energie

Projecten met warmte/stoom uitwisseling, biomassa, zonne-energie, windenergie en/of waterkracht vragen maatwerk. De financieringsmogelijkheden voor dit soort projecten veranderen continu; we rekenen de gewenste scenario's voor u door. Consultancywerkzaamheden die daarbij in beeld komen zijn:

• Opstellen van een economisch model voor een business case(s) (investeringen en exploitatiekosten);
• Ondersteuning voor het verkrijgen van de benodigde financiering inclusief overheidssteun;
• Samenstellen/oprichten van een exploitatiemaatschappij;
• Leveringsovereenkomsten tussen exploitatiemaatschappij, afnemer(s) en leverancier;
• Opzet van een projectorganisatie inclusief de afbakening van scopes of
• Inrichting van een bedrijfsvoering voor exploitatie.

Gebiedsontwikkeling

De mogelijkheden voor het bebouwen of ontwikkelen van een planlocatie zijn afhankelijk van het ruimtelijk beleid en bestemmingsplan ter plaatse. ProRealis onderzoekt voor u de mogelijkheden en beperkingen van de locatie en rapporteert daarover. Ook adviseren wij u over het vervolgtraject van uw planontwikkeling. Afhankelijk van de context verrichten we de volgende consultancy werkzaamheden:

• Advies op het gebied van een projectorganisatie;
• Planologische verkenning inclusief een overzicht van de benodigde vergunningen voor uw bouw- of ontwikkelingsplan;
• Ruimtelijke onderbouwing voor uw projectplan;
• Omgevings- en vergunningenmanagement: aanvragen van benodigde vergunningen inclusief vereiste studies (flora- en faunaonderzoek, geluidsonderzoek, etc.) , vastleggen van zakelijk rechten e.d.) of
• Opstellen van conceptplannen en/of visiekaarten (startnotitie/masterplan) als kwaliteitsimpuls.