Interim Management

Interim-diensten kunnen een oplossing bieden indien een vacature niet vervuld wordt of wanneer u geen langlopend dienstverband voor werkzaamheden wilt aangaan. Voorbeelden daarvan zijn:

• Operationeel manager van warmte- ,CO2 of energiebedrijf;
• Projectmanager of
• Reststromenmakelaar.