Visie

Projecten en processen met een impact op de omgeving vragen om een integrale benadering. Daarbij wegen we de belangen van iedere belanghebbende af en we staan borg voor binding tussen partijen. In samenspraak zorgen wij voor een heldere regie, maatschappelijk draagvlak en we bespreken de financiële haalbaarheid van het plan. We gaan enthousiast, doordacht, creatief en toekomstgericht te werk.

Missie

ProRealis wil een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving om in te werken en wonen. Klimaat- en energiedoelstellingen worden daarbij gekoppeld aan economische vooruitgang en (omgevings)kwaliteit.