Netwerk van professionals

ProRealis is een slagvaardig bureau, echter mogelijk niet allesomvattend. We beschikken over een netwerk van specialisten uit aanpalende vakgebieden dat in voorkomende gevallen ingeschakeld wordt om de expertise aan te vullen. Door deze integrale aanpak wordt de dienstverlening krachtiger aangezien financiële, technische en juridische expertise bij elkaar wordt gebracht.

Enkele voorbeelden van professionals waarmee ProRealis samenwerkt zijn:

- RenewabLAW BV
- Adviesbureau Noordam
- Grandis Engineering BV
- Croonwolter & Dros BV
- Centopiedi Interventie Management BV
- Viktor Goes Green BVBA
- Fosburry Energy
- Codeware BVBA
- DCV Consulting BV
- VG Architecten