Sloewarmte

Projectbeschrijving

Sloewarmte is het project dat ontwikkeld is in het Sloegebied (Vlissingen-Oost) voor het hergebruik van restwarmte tussen olieraffinaderij Zeeland Refinery, Martens Cleaning en COVRA. Uit onderzoek bleek dat olieraffinaderij Zeeland Refinery zeer bruikbare energie beschikbaar heeft in de vorm van restwarmte. Deze kan worden gebruikt door de naastgelegen bedrijven, die momenteel nog zelf hun warmte met gasgestookte boilers opwekken. De warmte wordt op 130 graden afgevangen bij Zeeland Refinery en via buisleidingen van Sloewarmte naar Martens Havenontvangstinstallatie getransporteerd. Martens gebruikt de energie om de ingezamelde afgewerkte olie (sludge) te verwerken tot schone bruikbare stookolie. Covra benut de warmtestroom voor klimaatbeheersing in de opslagplaatsen voor nucleair afval. Als het water is afgekoeld tot 70 graden, wordt het door Zeeland Refinery als koelwater hergebruikt. De restwarmtekoppeling leidt tot een besparing op het gasverbruik en tot een vermindering van de CO2 uitstoot. Voorwaarde voor de realisatie van deze uit- en inkoppeling en van het distributienetwerk is een nauwe samenwerking tussen partijen. Resultaat hiervan is een gezamenlijke investeringsbeslissing van Zeeland Seaports, Evides Industriewater en Martens die leidde tot de oprichting van energiemaatschappij Sloewarmte BV. De feitelijke uitvoeringswerkzaamheden zijn gestart in het laatste kwartaal van 2014 en zullen naar verwachting in het tweede kwartaal van 2015 worden afgerond.

Werkzaamheden ProRealis

ProRealis verzorgde het projectmanagement voor Sloewarmte, waaronder de volgende activiteiten vielen:

  • Opstellen van een economisch model voor de gezamenlijke business cases (investeringen en exploitatiekosten);
  • Samenstellen en oprichten van de exploitatiemaatschappij (inventarisatie geïnteresseerde participanten, formuleren financieringsvormen, opstellen van Participatie-Aandeelhouderovereenkomst);
  • Uitvoeren van de Green Deal Zeeland – gebruik van restwarmte Sloegebied (inclusief toets toegestane staatssteun) met financiële ondersteuning van ministerie Economische Zaken en Provincie Zeeland;
  • Ontwikkelen van leveringsovereenkomsten tussen exploitatiemaatschappij - afnemer(s) en leverancier en
  • Opzetten van de projectorganisatie inclusief afbakening van de scopes.