Gebiedsontwikkeling Verhulst

Projectbeschrijving

De plannen voor de verbreding van de N62 (Tractaatweg) stonden aan de basis voor dit project.  Het ruimtelijke beleid en de aanpassing van deze weg belemmerden Loon- en grondverzetbedrijf Verhulst in de ontwikkelingsmogelijkheden op de huidige locatie. De ambitie van de ondernemer en de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling botsten.

Werkzaamheden ProRealis

Het begeleiden van deze onderneming gericht op het realiseren van een toekomstbestendige bedrijfslocatie: 

  • Het fungeren als 1e aanspreekpunt voor de bedrijfsontwikkeling. Overleg voeren met alle betrokkenen zoals gemeente, Provincie, etc., het leveren van de benodigde documenten;
  • Inventarisatie van een passende locatie voor dit bedrijf voor zowel eigenaren als gemeente.  Hierbij is een afwegingsmatrix opgesteld gebaseerd op de beleidsstukken en voorkeuren van de ondernemer;
  • Opstellen van een ontwerp-inrichtingsplan voor de huidige locatie inclusies afstemming over het ontwerp van de omliggende wegen;
  • Indienen van een principeverzoek dat is in lijn is met het bestemmingsplan;
  • Onderhandeling over de gronduitwisseling en
  • Toetsen van de instandhoudingsovereenkomst.