WarmCO2

Toelichting restwarmte en CO2-koppeling in Westdorpe door ProRealis in Zeeuws Bedrijf (CTV Zeeland)

Projectbeschrijving

WarmCO2 is een project dat vanaf 2008 ontwikkeld is tot energiemaatschappij waarbij restwarmte en CO2 afkomstig van kunstmestproducent Yara Sluiskil geleverd wordt aan de glastuinbouwers die zich binnen Glastuinbouw Terneuzen (Zeeuws-Vlaanderen) vestigen. Voor deze levering diende een geheel eigen distributienetwerk (waarde 80 miljoen euro) ontworpen en gebouwd te worden. Componenten hiervan zijn de installaties om de warmte en CO2 uit de fabrieken van Yara te onttrekken en een buisleidingennet met afleverstations in de Koegors-, Smitsschorre- en Autrichepolder. De warmte is afkomstig uit een tiental bronnen in de productieprocessen. Aanpassingen waren noodzakelijk om de warmte hieruit te onttrekken. De CO2 dient gecomprimeerd te worden van de Yara CO2 header. Via geïsoleerde stalen en HDPE-leidingen wordt de warmte en CO2 naar de glastuinbouwbedrijven getransporteerd. Het is aangemerkt als een zeer duurzaam en milieuvriendelijk project waar ProRealis B.V. medeverantwoordelijk is voor het totale projectmanagement en het inrichten en uitvoeren van de bedrijfsvoering voor de energiemaatschappij WarmCO2. Voor meer informatie over dit project zie www.warmco.nl.

Werkzaamheden ProRealis

 • Voorbereidingen treffen voor een business model en het verkrijgen van de benodigde financiering;
 • Definiëren van de technische scope van de installatie;
 • Coördineren van de benodigde vergunningen voor de uitvoeringswerkzaamheden van de aannemer;
 • Samenstellen projectorganisatie;
 • Het borgen van eigendommen van WarmCO2 door het afsluiten van de benodigde (zakelijke) rechten of aankoop leidingstroken;
 • Omgevingsmanagement;
 • UAV-GC contractmanagement;
 • Financieel management;
 • Het communiceren en afstemmen met leveranciers en afnemers over operationele aspecten;
 • Operationeel management en
 • Inrichten van de bedrijfsvoering en het vastleggen daarvan in leveringsovereenkomsten, procedures en handboeken.